Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty cổ phần Prime Group

25/11/2020

Công ty cổ phần Prime Group được thành lập năm 1999 với nhà máy đầu tiện tại Vĩnh Phúc, là một trong những nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực gạch Ceramic, ngói và bình nước nóng tại Việt Nam và khu vực Asian, với hơn 4.000 lao động và 16 công ty thành viên thuộc Prime Group.
Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ them chốt, là nội dung quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của công ty. Từ nhận thức trên, trong những năm qua, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Công ty cổ phần Prime Group còn luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hàng năm, Công ty luôn gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác tạo không khí thi đua sôi nổi, được đông đảo cán bộ nhân viên, người lao động Công ty đồng tình ủng hộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ khi điều khiển phượng tiện tham gia giao thông. Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, công nhân viên nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công ty. Đồng thời Công ty thường xuyên duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn có liên quan của Công an tỉnh, Công an huyện Bình Xuyên, Công an thị trấn Hương Canh và chính quyền địa phương để trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ của Công ty góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị đóng chân.
Lực lượng PCCC cơ sở Công ty cổ phần Prime Group diễn tập xử lý tình huống phòng chống cháy nổ

Song song với công tác tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp cũng được công ty đặc biện quan tâm và chú trọng. Hàng năm công ty đều phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện chuyên sâu về quy định an toàn PCCC cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, đặc biệt là đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ Công ty và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đầy đủ theo quy định. Để lực lượng này hoạt động hiệu quả, hàng năm Công ty đều bố trí cho lực lượng bảo vệ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan chức năng tổ chức. Nhờ đó, lực lượng bảo vệ của công ty đã phát huy tốt vai trò của mình. Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ tài sản của Công ty được đảm bảo. Những ngày lễ, tết, Công ty đã thực hiện chế độ trực bảo vệ theo hướng dẫn của cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn trong cơ quan, góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn.
Ngoài ra hàng năm, Công ty đều ban hành kế hoạch xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự để triển khai thực hiện; đăng ký danh hiệu thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với Công an tỉnh, đăng kí phấn đấu xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của phường; tổ chức cho người lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội...Xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “4 an toàn về ANTT”….
Từ những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty đã đạt được nhiều kết quả tốt. Từ ngày thành lập và hoạt động đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Công ty luôn được giữ vững, tạo sự đoàn kết nội bộ cao, nhờ đó góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, tạo môi trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty được phát triển thuận lợi. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 521/QĐ-TTg và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015-2020, Công ty cổ phần Prime Group được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC