Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ: Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sỹ Công an

09/09/2021
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của toàn lực lượng, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ
Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh hiện có 17 cán bộ, hội viên được bố trí công tác tại 3 đội nghiệp vụ của đơn vị. Xác định công tác chuyên môn có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào phụ nữ của đơn vị, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Ban thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh, Ban chấp hành Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ đã thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của Ban thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh đến cán bộ, hội viên, với những nội dung, hình thức phong phú, đổi mới như tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, các hoạt động về nguồn nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho hội viên phụ nữ.
Ban chấp hành Hội còn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhiều chị em đã phấn đấu khẳng định được năng lực của bản thân, được cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tín nhiệm đưa vào quy hoạch để bồi dưỡng và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an nhân dân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua, Ban chấp hành Hội đã tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết thực hiện nội dung của các phong trào gắn với hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị. Qua đó, cán bộ, hội viên phụ đã lựa chọn, xây dựng các mô hình, phần việc gắn với nội dung công tác, tiêu biểu như mô hình: “Tổ hồ sơ cán bộ làm theo lời Bác”; “Tổ đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh phát huy dân chủ trong thực hiện công tác”; “Tổ quản lý cán bộ chủ động trong thực hiện công tác chuyên môn”.
Việc thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt có sự gắn kết giữa phong trào thi đua và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ  Phòng Tổ chức cán bộ trong việc học tập và làm theo lời Bác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, đổi mới lề lối làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều chị em phụ nữ được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có liên quan đến phụ nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, hưởng ứng "Giờ trái đất", ngày môi trường thế giới... với nội dung, hình thức phong phú thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nắm bắt và nâng cao nhận thức, xây dựng cho mình kỹ năng, phương pháp khoa học để tổ chức hợp lý cuộc sống gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm.
 Cùng với đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ luôn làm tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phụ nữ như việc xét thăng cấp nâng bậc lương, quy định của Ngành về sử dụng lao động nữ cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ hội viên toàn lực lượng... Bênh cạnh đó, Ban chấp hành Hội thường xuyên phối hợp với Ban thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức các hoạt động xã hội, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện; gặp mặt, tuyên dương các cháu là con em cán bộ, chiến sỹ trong các ngày lễ, tết thiếu nhi và trao thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập...Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác hội, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với người dân; xây dựng hình ảnh đẹp về nữ cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ nói riêng, nữ cán bộ, chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc nói chung trong lòng nhân dân.
Với những cố gắng, nỗ lực đó, hàng năm Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đều đạt danh hiệu “Chi hội vững mạnh” Tập thể Hội và nhiều lượt cá nhân được Hội phụ nữ Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đây là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh phấn đấu tự rèn luyện, tích cực làm theo lời Bác, có ý thức trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC