Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 18/01/2022

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số iều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn... 18/01/2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi bố sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 18/01/2022

Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi bố sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 08/01/2022

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
 

Không Đội mũ bảo hiểm có thể bị xử phạt tới 600.000 đồng 05/01/2022

Từ ngày 01/01/2022, Nghị định 123 về bổ sung một số điều trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ chính thức có hiệu lực. Một số vi phạm về giao thông đường bộ tăng mức phạt so với Nghị định 100 hiện nay.

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lí hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 01/01/2022

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lí hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ 29/12/2021

Sáng ngày 28/12/2021, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Tường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho 90 giáo viên, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường.
 

Những quy định mới về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 13/12/2021

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, do đó ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (Tháng 6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26-6), tác giả xin giới thiệu những nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Hết năm 2021, ô tô kinh doanh vận tải không đổi sang biển số màu vàng sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng. 13/12/2021

Theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020) thì các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày Thông tư số 58 có hiệu lực bắt buộc phải thực hiện việc đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021. Và bắt đầu từ ngày 01/01/2022, các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC