Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT và công tác Phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. 25/09/2019

Mới đây, các phòng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đăng kinh tế Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT và công tác phòng, chống ma túy cho sinh viên nhà trường.
 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 23/09/2019

 Chiều ngày 18/9/2019, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên 21/09/2019

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã  tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn;  cách nhận biết về ma túy, cách nhận biết người nghiện và tác hại của ma túy ảnh hưởng tới cá nhân người nghiện, gia đình và xã hội…thông qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên.
 

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho cán bộ nhân viên Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng. 11/09/2019

Ngày 10/9/2019, tại Trung tâm Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tuyên truyền phổ biến về Luật An ninh mạng cho 40 cán bộ, công nhân viên.
 

Tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng tại Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc. 09/09/2019

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng cho cán bộ công nhân viên Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc. Dự buổi tuyên truyền đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc.
 

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 04/09/2019

Nghị quyết số 77/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 04/09/2019

Nghị quyết số 75/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2019.

LUẬT KIẾN TRÚC 03/09/2019

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

LUẬT GIÁO DỤC 03/09/2019

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC