Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh đầu năm học mới 2020 14/09/2020

Thời gian qua tình hình học sinh tại các trường tiểu học và Trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ có chiều hướng gia tăng. Nhất là tình trạng vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện khi tham gia giao thông; chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện; tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp đi dàn hàng 3, hàng 4, không chú ý quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu… vẫn diễn ra.
 

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 01/09/2020

Ngày 1/9/2020, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho lãnh đạo và chỉ huy các đội thuộc các phòng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Thượng tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân 13/08/2020

Ngày 05/8/2020, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực được Trại Tạm giam Công an tỉnh duy trì thường xuyên, liên tục trong thời gian quan.

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật xuất nhập cảnh 06/07/2020

Sáng ngày 03/7/2020, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành để tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 04/07/2020

Ngày 16/6/2020, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” (sau đây gọi tắt là đề án) năm 2020.

Nghị định 31/2020/NĐ-CP 13/05/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 11/03/2020

Ngày 21/02/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân. Công an tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu nội dung Thông tư 19/2020/TT-BCA

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 09/03/2020

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Công an tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định 19/2020/NĐ-CP.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM TTATGT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 02/03/2020

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát  giao thông và Công an các huyện, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp công tác, trong đó có biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến mọi tầng lớp nhân.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC