Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tuyên truyên phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH PIAGGIO Khu Công nghiệp Bình Xuyên.

09/10/2017
Ngày 24/9/2017, tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Công an huyện Bình Xuyên tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại hội thi kỹ năng lái xe an toàn lần thứ 3 cho cán bộ, công nhân viên Công ty.
Chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và thi lái xe an toàn được Công ty TNHH Piaggio Việt nam phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên tổ chức hàng năm . Đây là chương trình có ý nghĩa giúp cán bộ, công nhân viên công ty nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Đồng thời là dịp để cán bộ, công nhân viên công ty nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc lái xe an toàn khi tham gia giao thông.
Một số hình ảnh tại Hội thi:
 
 
 
Ban lãnh đạo Công ty Piagio Việt Nam
 
Cán bộ Cảnh sát giao thông - Công an huyện Bình Xuyên tuyên truyền pháp luật giao thông
 
 
 

Anh Thu - Nhật Linh - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC