Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

13/11/2017
Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong Công an nhân dân và Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Mục đích nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trong toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự; qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.
Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong Công an nhân dân và Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Mục đích nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trong toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, quản lý giam giữ, thi hành án hình sự; qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC