Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho cán bộ nhân viên Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

11/09/2019
Ngày 10/9/2019, tại Trung tâm Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tuyên truyền phổ biến về Luật An ninh mạng cho 40 cán bộ, công nhân viên.
 
 
Báo cáo viên

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân viên Trung tâm được báo cáo viên Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng như: Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng; mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Luật An ninh mạng; các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến Luật an ninh mạng, góp phần đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, số cơ hội chính trị, không bị lôi kéo vào các hoạt động tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh.
 

Hạnh Bích - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC