Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tổ chức tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018

12/01/2020
Ngày 08/01/2020, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ trong Công an tỉnh. Tới dự có Đại tá Dương Văn Phẩm, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh
 
Luật CAND năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật năm 2014, Luật CAND năm 2018 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22 -NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời cũng khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật CAND năm 2014, qua đó đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Dương Văn Phẩm, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh nhấn mạnh, việc phổ biến, quán triệt nội dung Luật cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, nhằm thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật.
Tại Hội nghị, Thượng tá, Tiến sỹ Vũ Khắc Tiệp, Phó Trưởng khoa, Học viện CSND đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật CAND năm 2018 và nội dung liên quan đến việc triển khai chủ trương bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn
Thông qua tập huấn giúp cho cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ trong Công an trong tỉnh nắm được các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cũng như các nội dung khác của Luật CAND để áp dụng vào thực tế.   
 PV – Công an tỉnh
 

PV - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC