Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trách nhiệm của người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

19/11/2020
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và xử lý tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến người nước ngoài cư trú tại Việt Nam”.
Vĩnh Phúc là địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp ở miền Bắc với nhiều khu, cụm công nghiệp và thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển. Song song với đó là việc gia tăng người nước ngoài vào địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, nhập cảnh bằng nhiều hình thức và mục đích khác nhau. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1.985 người nước ngoài đang, làm việc, học tập, thăm thân, trong đó có hơn 1.337 người nước ngoài đang làm việc tại 384 doanh nghiệp. Cơ bản người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh hoạt động đúng mục đích nhập cảnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người nước ngoài.
Để làm tốt công tác quản lý người nước ngoài đến địa bàn tỉnh lưu trú, làm việc, học tập và thăm thân, hàng năm Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ sở có người nước ngoài đang lao động, làm việc và học tập. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến người nước ngoài. Cùng với đó, chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, lập danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn. Thông qua quản lý người nước ngoài để nắm tình hình liên quan an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật Việt Nam để kịp thời báo cáo đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đúng quy định của pháp luật. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản có liên quan. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.
Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng là người nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC