Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020) 01/12/2020

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông báo công khai các nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm giao thông.

Công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020) 24/11/2020

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông báo công khai các nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm giao thông.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC