Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an thành phố Vĩnh Yên thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn phân công phụ trách (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 02/03/2021

Công an thành phố Vĩnh Yên thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn phân công phụ trách (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021)

Công an huyện Bình Xuyên thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01-07/03/2021) 01/03/2021

    Công an huyện Bình Xuyên thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01-07/03/2021)

Công an huyện Tam Đảo thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01-07/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Tam Đảo thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01-07/03/2021)

Công an huyện Tam Dương thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01/03/2020-08/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Tam Dương thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thực hiện từ ngày 01/03/2020 đến ngày 08/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn và các vi phạm khác thực hiện từ ngày 01/03/2021-07/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thực hiện từ ngày 01/03/2021-07/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và kéo theo xe khác (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và kéo theo xe khác  thực hiện từ ngày 01/03/2021-07/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô vận tải hành khách và xe chở hàng vượt quá tải trọng (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 01/03/2021

Công an huyện Vĩnh Tường thông báo công khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô vận tải hành khách và xe chở hàng vượt quá tải trọng  thực hiện từ ngày 01/03/2021-07/03/2021.

Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh thông báo kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm xe ô tô vận tải hành khách và xe chở hàng quá tải trọng (từ ngày 01/03/2021-07/03/2021) 01/03/2021

Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh thông báo kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm xe ô tô vận tải hành khách và xe chở hàng quá tải trọng thực hiện từ ngày 01/03/2021-07/03/2021.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC