Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số 01/12/2021

Nhằm thay đổi nhận thức, tận dụng các cơ hội, thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh về Chính phủ số, từng bước tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ phục vụ đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng sức chiến đấu cao, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số Công an tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, hướng đến năm 2030.

Kết luận số 12: Những nội dung chính về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 01/12/2021

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Sau đây là một số nội dung chính của Kết luận số 12-KL/TW.

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật 01/12/2021

Ngày 26/11, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 4854/BTTTT-CBC về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Ra mắt Cổng thông tin điện tử về phòng chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác 01/12/2021

Cổng thông tin điện tử (TTĐT) phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào vận hành chính thức.

Xây dựng văn hóa Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh 26/11/2021

Nhân dịp Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Xây dựng văn hoá Công an nhân dân (CAND) theo Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh". Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Thứ trưởng.

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỉ niệm 30 quan hệ ASEAN- Trung Quốc đàm phán về COC 26/11/2021

Ngày 22/11, hội nghị cấp cao đặc biệt kỉ niệm 30 năm quan hệ ASEAN- Trung Quốc (TQ) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, một loạt vấn đề cốt lõi được đưa ra thảo luận nhằm tạo tiền đề cho chặng đường 30 năm hợp tác tiếp theo, trong đó, an ninh Biển Đông và thúc đẩy đàm phán dự thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) được xem là các vấn đề trọng tâm.
Các nước ASEAN đều bày tỏ quan điểm kỳ vọng vấn đề Biển Đông được giải quyết ổn định dựa trên đối thoại hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. ASEAN và TQ cũng cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký kết năm 2002 và sớm hoàn tất đàm phán COC thực chất và hiệu quả, tuy nhiên, đến nay nguyện vọng chung của các nước trong khu vực về một bộ COC chính thức để điều tiết căng thẳng Biển Đông vẫn chưa được đáp ứng. Một trong những lý do lớn nhất đến từ việc TQ không thực tâm trong xây dựng bộ COC phù hợp vì lợi ích chung mà có ý đồ chính trị riêng. TQ muốn đưa vào COC nhiều nội dung với mục đích hạn chế các nước thành viên ASEAN phát triển hàng hải và diễn tập quân sự chung với các công ty và quốc gia bên ngoài khu vực. TQ cũng muốn COC không mang tính ràng buộc, phải độc lập khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực. Có thể thấy TQ đang sử dụng các cuộc đàm phán COC như một cái cớ để giúp củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông thông qua loại bỏ các yếu tố có thể gây bất lợi cho mình và mang lại lợi thế cho ASEAN.
Có ý kiến cho rằng cách hành xử của TQ về đàm phán COC và trong vấn đề Biển Đông nói chung có thể thu lại một số lợi ích về ngắn hạn nhưng về dài hạn sẽ đối mặt với sự chống đối từ các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
     
 

Bảo đảm cao nhất An ninh con người trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 (Kỳ thứ hai) 24/11/2021

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu Bài viết "Bảo đảm cao nhất An ninh con người trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19". Bài viết khái quát sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân tăng cường bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh dịch bệnh; sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và nhân dân; những định hướng cơ bản bảo đảm an ninh con người, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 24/11/2021

Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận Công an nhân dân 22/11/2021

Nhân dịp Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026 Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an có bài viết “Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận CAND”, Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC