Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Nâng cao cảnh giác trước cái gọi là “Phong trào tự ứng cử đại biếu Quốc hội

31/03/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.
Lợi dụng bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian gần đây một số đối tượng xấu thường xuyên đăng tải video, bài viết, hình ảnh trên các trang mạng xã hội với nội dung sẽ tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; kêu gọi người dùng mạng xã hội tham gia tự ứng cử; hướng dẫn mọi người cách làm, xin xác nhận, nộp hồ sơ đăng ký ứng cử,... nhằm tạo thành một “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội”. Hoạt động này, thoạt nghe tưởng như thể hiện những giá trị tích cực, tốt đẹp, cần được khuyến khích nhằm xây dựng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sự giả tạo, ngụy trang nhằm che lấp những âm mưu, ý đồ lợi dụng, tư lợi nhằm chống phá của các đối tượng. Đáng chú ý, có trường hợp còn công khai số tài khoản để xin tiền dưới danh nghĩa phục vụ hoạt động tự ứng cử, đây là một trong những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử.
Để trở thành Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, bên cạnh những tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2, Chương I, Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015, người ứng cử còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn khác như: (1) Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấp đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh;(2) có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiện liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; (3)có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; (4)có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;(5) liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; (6) có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội; (7)có duy nhất quốc tịch là Việt Nam.
Tuy nhiên, khi nhìn vào “lý lịch” của những trường hợp cốt cán “phong trào” này, thay vì có đủ trí tuệ, bản lĩnh, uy tín để đại diện cho cử tri tham gia quản lý Nhà nước và xã hội thì người ta chỉ nhìn thấy ở họ bề dày “thành tích” chống đối, tiền án, tiền sự, vi phạm kỷ luật, pháp luật... nhiều trường hợp tự ứng cử không được tín nhiệm ngay tại địa phương nơi cư trú. Song họ lại trắng trợn tuyên truyền, xuyên tạc trên mạng xà hội rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương gây khó khăn, cản trở, phối hợp để loại bỏ “những người tự ứng cử”. Xét cho cùng, mục đích của phong trào trên là nhằm đánh bóng tên tuổi một số trường hợp cốt cán “phong trào”, ngụy biện lý do “bị loại” để tạo “cớ” để tuyên truyền, xuyên tạc rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương gây khó khăn, cản trở, phối hợp để loại bỏ “nhũng người tự ứng cử”; xuyên tạc việc tổ chức bầu cử là không khách quan, dân chủ, tiêu cực,... nhằm chống phá cuộc bầu cử.
Ở nước ta, thực tiễn hơn 70 năm xây dựng Quốc hội chỉ ra rằng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, các cơ chế và cách thức tổ chức bầu cử không ngừng được đổi mới, ngày càng khoa học, dân chủ hơn. Thông qua bầu cử, người dân đã thể hiện được đầy đủ, toàn diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong việc xây dụng cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước./.

ANDN - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC