Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “4 an toàn” về an ninh trật tự tại Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc 10/06/2022

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “4 an toàn” về an ninh trật tự. Với sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, từ khi triển khai thực hiện đến nay, mô hình “4 an toàn” về ANTT tại Công ty bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 25/05/2022

Những năm qua nhờ làm tốt các giải pháp tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập cao, đời sống tinh thần nhân dân thị trấn Thanh Lãng được nâng cao, an sinh xã hội từng bước được cải thiện, tình hình ANCT-TTATXH luôn được đảm bảo.
 

Đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở 13/05/2022

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền các cấp, lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) trong toàn tỉnh đã không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.
 

Xã Hoàng Hoa triển khai “xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”. 12/05/2022

Ngày 11/5/2022, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng “xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tới dự và chỉ đạo có lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Tam Dương.
 

Xây dựng và ban hành Luật để củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở cơ sở 20/04/2022

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT ngày càng nặng nề, nhất là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ thực tế đó, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an chủ trì xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trình Quốc hội xem xét, ban hành. Đây là dự án Luật có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
 

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 29/03/2022

Hiện nay, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn thường xuyên lợi dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trước tình hình đó, Công an tỉnh xác định việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đảo bảo an ninh, trật tự gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ chế độ.

Các điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở 24/03/2022

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng và mở rộng. Các làng nghề đã được quy hoạch, đầu tư, phát triển. Nông nghiệp từng bước đổi mới theo hướng tập trung, coi trọng sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn phù hợp điều kiện địa lý, khí hậu của địa phương. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tương đối cao so với bình quân chung cả nước, đạt từ 6,5% trở lên. Trong sự phát triển chung của tỉnh, nhiều vùng nông thôn đã dần được đô thị hoá, nhiều làng trở thành phố, nhiều xã, thị trấn trở thành các trung tâm thương mại dịch vụ sầm uất. Tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, đời sống vật chất văn hoá của nhân dân ngày càng được cải thiện.
 

Một số nội dung trọng tâm triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 16/02/2022

Trước tình hình dịch bệnh covid - 19 đang diễn biến phức tạp; để chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; ngày 18/01/2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã ban hành Chương trình số 03/CTr-BCĐ về Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 để hướng dẫn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý, căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong đó tập trung một số nội dung, giải pháp trọng tâm như sau:
 

Lập Thạch quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng "địa bàn 3 không" 15/11/2021

Với mục tiêu từng bước đẩy lùi, tiến tới triệt xóa tệ nạn ma túy, cờ bạc, "tín dụng đen", góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Lập Thạch đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng địa bàn “Không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen” ("địa bàn 3 không"). Đây là bước cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được Huyện ủy Lập Thạch cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC