Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa trường Cao đăng cơ khí nông nghiệp với UBND xã Hương Sơn và UBND xã Tam Hợp”

01/09/2020
Sáng ngày 01/9/2020, Ban chỉ đạo mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa trường Cao đăng cơ khí nông nghiệp với UBND xã Hương Sơn và UBND xã Tam Hợp.
Việc triển khai thực hiện mô hình được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sát với tình hình thực tế, tạo được sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các vi phạm an ninh, trật tự trên địa bàn. Tình hình ANTT được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Sau 02 năm triển khai thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao kiến thức của cán bộ, giảng viên, viên chức, quần chúng nhân dân, sinh viên trên toàn địa bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần đạt được mục tiêu kiềm chế hoạt động của tội phạm, làm giảm tội phạm về tệ nạn xã hội, tình hình nhân dân ổn định không phát sinh những phức tạp mới. Trong 2 năm, trên địa bàn 2 xã Hương Sơn và Tam Hợp xảy ra 14 vụ việc liên quan đến ANTT (Giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó Trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp tình hình ổn định.
Trong thời gian tới, để tổ chức triển khai thực hiện mô hình này, Ban chỉ đạo mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa trường Cao đăng cơ khí nông nghiệp với UBND xã Hương Sơn và UBND xã Tam Hợp  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên.. trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; thường xuyên phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình ANTT xảy ra trong địa bàn để cùng nhau giải quyết và xử lý dứt điểm, không để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài…

Lệ Thu – Duy Linh - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC