Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đổi mới công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc trong lòng người dân.

19/09/2017

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về công tác dân vận, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định dân vận là một trong những công tác quan trọng của lực lượng Công an Vĩnh Phúc nhằm vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận, phát huy được sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó công tác dân vận của lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. Nhận thức của cán bộ chiến sỹ về công tác dân vận được nâng cao; công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới. Phong trào dân vận khéo trong lực lượng Công an Vĩnh Phúc phát triển mạnh mẽ và được duy trì thường xuyên gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Công an Vĩnh Phúc thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. 
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh, trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, các tầng lớp nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp hàng nghìn nguồn tin có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó nhiều tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có tác dụng tốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở các địa bàn cơ sở và nhân ra diện rộng, tiêu biểu như mô hình “Họ giáo bình yên - văn hóa” ở Họ giáo Cửa Sông, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường; Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT” tại chùa Biện Sơn, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; Mô hình “Bình yên văn hóa phòng chống tội phạm” tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô; Mô hình “Toàn dân tham gia xóa ma túy” tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên v.v... Đặc biệt, tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006 - 2016, tổ chức ngày 28/9/2016, được đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo và đánh giá cao. 
Công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh còn được thực hiện thông qua các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “an sinh xã hội” nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng; nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia của cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, nhất là vào các dịp lễ, tết, Ngày thương binh, liệt sỹ. Kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương, thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Trong những năm qua, hàng năm Công an tỉnh đều trích ngân sách từ quỹ nghĩa tình đồng đội để tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh trong lực lượng Công an tỉnh; tổ chức cho cán bộ chiến sỹ tham gia chương trình “nối vòng tay nhân ái vì người nghèo” do tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức; ủng hộ quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt với hàng trăm tỷ đồng; vận động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu nhân đạo. Công an tỉnh hiện đang phụng dưỡng 04 bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ Nguyễn Thị Ba, ở xã Duy Phiên (huyện Tam Dương); Mẹ Bùi Thị Tý, ở xã Hồng Châu (huyện Yên Lạc); mẹ Hoàng Thị Hiên, ở xã Đạo Đức (huyện Bình Xuyên) và Mẹ Đỗ Thị Quyền, ở xã Đôn Nhân, (huyện Sông Lô).
Với những việc làm thiết thực, hành động cụ thể của lực lượng Công an Vĩnh Phúc trong công tác dân vận đã để lại những ấn tượng và hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc trong lòng người dân. Từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với lực lượng Công an, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC