Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tọa đàm xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

24/09/2017
Ngày 18/9/2017, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tổ chức tọa đàm xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tới dự có đồng chí Thượng tá Đào Đức Triển, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh. 
 
Nhằm đổi mới nâng cao, nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động, Lãnh đạo phòng luôn quan tâm giáo dục cho cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
 

Tại buổi tọa đàm, cán bộ chiến sỹ tham gia thảo luận về vị trí, tầm quan trọng của việc “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, công tác hướng dẫn nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra đình công lãn công, công tác đảm bảo an ninh nội bộ trong các cơ quan doanh nghiệp, công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng gắn với thực tiễn công tác. Đồng thời thông qua cuộc vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sỹ đối với yêu cầu thực tế công tác góp phần xây dựng người cán bộ an ninh kinh tế bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC