Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tọa đàm cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Vĩnh Yên với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

24/09/2017
Ngày 17/8/2017, Công an Thành phố Vĩnh Yên tổ chức tọa đàm cán bộ chiến sỹ Công an thành phố với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Tới dự có Đại tá Nguyễn Phúc Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Buổi tọa đàm đã thảo luận về các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ chiến sĩ công an; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; công tác phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; lễ tiết, tác phong, phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, những cách làm hay, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong tiếp xúc với nhân dân, trong giải quyết công việc, các tình huống tại địa phương, đơn vị…
 
 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đại tá Nguyễn Phúc Thọ, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao những thành tích Công an thành phố đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là hoạt động cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ chiến sĩ về việc thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn của người CAND” vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Anh Thu -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC