Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Bảo vệ chính trị tọa đàm “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

01/10/2017
Ngày 28/9/2017, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cách người Công an Vĩnh Phúc bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sỹ đơn vị đã tham gia tọa đàm với tinh thần nghiêm túc, sôi nổi. Nội dung tọa đàm tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 

Phòng Bảo vệ chính trị là đơn vị trinh sát liên quan nhiều lĩnh vực trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng được cấp ủy chi bộ đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đảm bảo sức mạnh và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng được chi bộ duy trì thường xuyên, do đó những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện đã sớm được phát hiện và có hướng xử lý một cách phù hợp. Chi bộ đặc biệt chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trên tất cả các lĩnh vực công tác;  thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng, lấy đoàn thanh niên, hội phụ nữ là lực lượng xung kích để triển khai các hoạt động công tác trọng tâm của đơn vị. Chỉ đạo đoàn thanh niên tiếp tục triển khai các phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", xây dựng "Chi đoàn văn hóa"; thành tập Tổ cờ đỏ, Đội điều lệnh bán chuyên trách giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành điều lệnh của CBCS.  Trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác chuyên môn, chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh chỉ đạo thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ; tổ chức cho đảng viên, CBCS trong đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc các yêu cầu công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đã lãnh đạo đơn vị chủ động nắm tình hình, phát hiện âm mưu ý đồ của  các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động xâm phạm ANQG trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong,  số đối tượng phản động, chống đối trong nước, hoạt động khủng bố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh./.

N/A - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC