Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh: Tọa đàm “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

02/10/2017
Sáng ngày 28/9/2017, Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.
Buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến phát biểu nhằm làm rõ tầm quan trọng và tính tất yếu của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với xây dựng hình ảnh, phong cách của cán bộ trinh sát an ninh trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân; mối quan hệ giữa Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người trinh sát chống phản động, chống khủng bố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tính nhân văn, thái độ vì nhân dân phục vụ; phòng chống đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động.
 
 

Thông qua buổi tạo đàm, giúp cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hiểu rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, những tiêu chí của người trinh sát an ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, đưa ra những giải pháp góp phần xây dựng người trinh sát an ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC