Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp tọa đàm “Xây dựng phong cánh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

02/10/2017
Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2017, phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cánh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tới dự có đại diện lãnh đạo phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.
Trước khi vào phần thảo luận, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Cuộc vận động “Xây dựng phong cánh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các nội dung tham luận của buổi tọa đàm đã tập trung vào nhận thức, hành động của bản thân CBCS thuộc các lĩnh vực công tác của đơn vị, tiêu biểu như: Chủ đề “Vị trí, tầm quan trọng và tính tất yếu xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đội Tham mưu; Chủ đề “Tính nhân văn vì nhân dân phục vụ” của Đội hướng dẫn tạm giam, tạm giữ và hòa nhập cộng đồng; Chủ đề “Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao” của Đội Hỗ trợ tư pháp. 
 
 

Buổi tọa đàm nhằm giúp CBCS nắm vững nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mãnh mẽ trong xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, tư thế tác phong ứng xử văn minh lịch sự và tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC