Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Hồ sơ Công an tỉnh: Tọa đàm “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ”.

02/10/2017
Chiều ngày 25/9/2017, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh tổ chức tọa đàm “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo phòng Công tác chính trị Công an tỉnh.
Tại buổi tạo đàm, các đội nghiệp vụ đã tập trung tham gia thảo luận về các tiêu chí, giải pháp để xây dựng phong cách người cán bộ Hồ sơ nghiệp vụ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, từ đó cụ thể hóa vào từng lĩnh vực công tác của từng đội nghiệp vụ.
 

Thông qua buổi tọa đàm nhằm định hướng cho cán bộ, chiễn sỹ phòng Hồ sơ nhận thức sâu sắc trong việc rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh vững vàng, giỏi về nghiệp vụ và pháp luật, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật CAND, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, tận tụy phục vụ nhân dân, có lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự. 
 

Thay mặt cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Linh Đa, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hồ sơ đã trực tiếp tham gia góp ý, nhận xét các tham luận của các đội nghiệp vụ. Đồng thời yêu cầu sau buổi tạo đàm các đội nghiệp vụ cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC