Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tuyển sinh và tuyển dụng 11/06/2017

Thời gian bắt đầu: 11/06/2017 Thời gian kết thúc: 11/06/2018

Truy tìm tung tích nạn nhân 11/06/2017

Thời gian bắt đầu: 11/06/2017 Thời gian kết thúc: 11/06/2018

Tìm vật chứng 11/06/2017

Thời gian bắt đầu: 11/06/2017 Thời gian kết thúc: 11/06/2018

Tìm nhân chứng 11/06/2017

Thời gian bắt đầu: 11/06/2017 Thời gian kết thúc: 30/06/2017

Thông báo tuyển dụng 21/05/2017

Thời gian bắt đầu: 21/05/2017 Thời gian kết thúc: 27/05/2017

Thông báo thời gian tiếp công dân tháng 7 21/05/2017

Thời gian bắt đầu: 21/05/2017 Thời gian kết thúc: 31/05/2017

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC