Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Số điện thoại tố giác tội phạm

21/05/2017

Thời gian bắt đầu: 21/05/2017 Thời gian kết thúc: 21/05/2019

V/v Thông báo số điện thoại tố giác tội phạm
Trực ban Hình sự Công an tỉnh:  0693561037;
Trực ban Giám đốc Công an tỉnh: 0693561018;
Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động: 0693561343;  
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: 0693561117;
Phòng Cảnh sát giao thông: 075.3829657;
Chốt Cảnh sát giao thông cầu Rạch Miễu: 0868379991;
Trạm thu phí cầu Rạch Miễu: 0868279991;
Chốt cầu Cổ Chiên: 0868267858;
Chốt cầu Hàm Luông: 0868367858;
Chốt cầu Chợ Lách: 0868338817;
Chốt phà Đình Khao: 0703859585;
Chốt Khu công nghiệp Giao Long (Châu Thành): 0758505123;
Trạm Cảnh sát đường thủy (Chợ Lách): 0753600861.

Trường hợp khẩn cấp liên lạc ngay số 113 của Cảnh sát phản ứng nhanh để kịp thời tấn công, trấn áp tội phạm. 

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC